If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Trời Xanh Thẳm
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
So phím tơ bên thềm anh hòa theo với em
Ngàn lời ca êm ái khiến em đắm say hoài
Mà giờ đây em thấy muôn ngàn đời không úa phai
Còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
Em nắn cung đàn thầm còn anh thì biệt tăm
 
Hôm nay Đông đã trôi qua
Hôm nay Xuân nay đến thái hòa
Thấy nắng Xuân êm đềm mà chẳng thấy anh đến
Bên song em đứng đón trông chờ
Mây xanh bao la tuyệt vời
Nắn nót mấy cung đàn lòng thấy nát tan
 
Còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
So phím tơ bên thềm anh hòa theo với em
Ngàn lời ca êm ái khiến em đắm say hoài
Mà giờ đây em thấy muôn ngàn đời không úa phai
Còn đâu như lúc xưa ngày đôi ta còn thơ
Em nắn cung đàn thầm còn anh thì biệt tăm