Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Trái Tim Nhiều Ngăn
Sáng tác: Trần Tiến
Ca sĩ: Nguyên Vũ
Lời nhạc Nguyên Vũ: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hãy cho tôi một ngăn, một ngăn nhỏ
trong muôn ngàn triệu ngăn trái tim em
Hãy cho tôi tình yêu, tình yêu nhỏ,
Tôi xin làm lá cỏ cánh rừng em
 
Một ngàn người yêu em trong đó có tôi
Còn mười người yêu em trong đó còn tôi
Còn hai người yêu em...
Người kia rồi sẽ ra đi. Tôi thì ở lại !....
 
ĐK:
 
Hãy cho tôi một ngăn tình yêu nhỏ
Yêu như là... lá cỏ xót lòng em.....
 
Yêu như là... lá cỏ xót lòng em
Yêu như là... lá cỏ xót lòng em