Tôi luôn cố gắng làm những gì tôi chưa biết và nhờ đó, tôi có thể làm được những điều tưởng như ngoài khả năng của mình.

Pablo Picasso

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tomorrow Never Comes
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Elvis Presley
Lời nhạc Elvis Presley: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Oh you tell me that you love me
Yes you tell me that you care
That tomorrow we'll be married, oh
But tomorrow's never there
 
Oh tomorrow never, never comes
Oh tomorrow never comes
Now you tell me that you love me, oh
But tomorrow never comes
 
Many weeks now have I waited
Oh many long nights have I cried
But just to see that happy morning, happy morning
When I have you right by my side
 
But tomorrow will never come, oh no, no
Tomorrow never gonna come
Now you tell me that you love me
But tomorrow never, never comes
 
So tomorrow I?ll be leaving
Yes tomorrow I?ll be gone
But tomorrow you'll be weeping, oh
But tomorrow will never, never come
 
Well tomorrow will never, never come
Oh no, tomorrow ain't never gonna come
Yeah, yeah, you tell me, you tell me
That you love me, but tomorrow never comes