The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tình Yêu Thủy Thủ
Sáng tác: Y Vân
Lời nhạc Hùng Cường: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mắt em màu trùng dương.
Tóc em như sóng cồn.
Gió nhẹ tưạ như hơi
thở cuả người yêu
buồn mà duyên dáng.
 
Anh là thủy thủ
mang lòng biển cả
trao về tình em.
 
Đã đành em yêu anh.
Sao bằng anh thương em.
Như biển đông lai láng.
Ví bằng đất nước mình.
Nên bể dâu hoang tàn.
Nhưng tình không tan biến.
 
Nhớ em điểm sao đêm.
Đếm sao mà vấn lòng.
Vấn lòng càng thương hơn.
Tình nào cho em tình nào cho nước ?
 
Anh là thủy thủ yêu đời biển cả
như người tình chung.
Mắt em màu trùng dương.....