A mere friend will agree with you but a real friend will argue."

Russian Proverb

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tình Mẹ
Sáng tác: Võ Tá Hân, Sơn Cư
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mẹ hiền thương con, như trái tim mình
Con như hơi thở, như mặt trời lên
Thương con mẹ thở, thương con mẹ cười
Mẹ cười cho con, mẹ thở cho con
 
Để dành cho con, đêm đêm mẹ ngồi
Tựa như trái núi, lặng dòng tâm trong
Lặng dòng tâm trong, xa vương giọt buồn
Nụ cười tươi vui, ngày mới thênh thang
 
Mẹ vui con vui, mẹ cười con thở
Mẹ an lạc bước, tươi sáng đời con
Mẹ khóc con đau, mẹ buồn con tủi
Mẹ vương sầu lo, u tối đời con
 
Tình mẹ lan trong từng nhịp con thở
Mẹ lắng tâm tư, tươi mát hồn con
Mình sống trong nhau, chập chùng duyên khởi
An vui của mẹ, gia tài của con