Books are the quietest and most constant of friends; they are the most accessible and wisest of counselors, and the most patient of teachers.

Charles W. Eliot

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tình Đầu Hạ
Sáng tác: Khánh Băng
Ca sĩ: Anh Khoa
Lời nhạc Anh Khoa: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mình yêu như mình chưa yêu,
Mình quen như mình chưa quen,
Nói lên lời nói yêu thương đời,
Cho mình thôi lẻ loi
 
Mình vui như mình chưa vui,
Mình quên nhưng giờ quên thôi
Đuốc yêu thuyền cũ trong nắng hạ
Mưa về sẽ cuốn trôi
 
Đ.K.:
 
Qua rồi lời người nhức nhối
Xin chào quãng đời u tối
Nắm tay em, nắm tay em...
Tôi nghe hơi ấm trong tay mềm
Ôi đời còn trôi
 
Cường toan trên đầu môi em
Đại dương trên bờ mi em
Ấp thêm lần nữa môi em nồng
 
Có về cũng vui
 
Đại dương trên bờ mi em
Ấp thêm lần nữa môi em nồng
Có về cũng vui