Books are lighthouses erected in the great sea of time.

E.P. Whipple

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tình Cây Và Đất
Sáng tác: Tô Thanh Tùng
Lời nhạc Thu Hiền: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đất vắng cây đất ngừng ngừng hơi thở
Cây thiếu đất cây sống sống với ai...!
Chuyện trăm năm ân tình cây và đất
Cây bám rễ sâu, đất ôm chặt tận đáy lòng...!
 
Những con đường trải dài bóng mát
Những mảnh vườn trái ngọt cây xanh
Ôi đẹp làm sao tình cây và đất
Đem đến môi sinh sự sống cho đời
 
Trời xe duyên nên khiến anh gặp em
Cho lứa đôi kết thành mộng ước của ngày xanh
Rồi mai đây anh là đất em là cây
Vinh phúc cho ai biết rằng từ đó mùa xuân vĩnh hằng