"True self is non-self, the awareness that the self is made only of non-self elements. There's no separation between self and other, and everything is interconnected. Once you are aware of that you are no longer caught in the idea that you are a separate entity.",

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tình Bạn
Sáng tác: Hoài Linh
Ca sĩ: Hoài Linh
Lời nhạc Hoài Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chừ trên trời, có đóm mây xanh
Chính giữa mây trắng, chứ chự chung quanh là mây vàng
Ơi là phụ tình phoàng, khi giào sang thì tha thiết lắm
Chừ giả lạnh giữa đêm trường,
Chừ lỡ lận sống đơn nghèo thì chẻng thấy ai tham
Ơi bạn hiền (mà) là bạn hiền mô,
Chi mà tệ tệ rứa hè !
Reng mà bạc, bạc rứa hè !
 
Ðời đổi trắng á thay đen
Khi xưa mà không biết,
Ðể chừ mà ôm sầu, để chừ mà thêm rầu
 
Cho nhắn gửi một lời
Nhân nghĩa bạn má lá quên đừng quên
Ơi bạn hiền (mà) là bạn hiền mô,
Chi mà tệ tệ rứa hè !
Mà răng mà bạc, bạc rứa hè !
 
Chi mà tệ tệ rứa hè !
Mà răng mà bạc, bạc rứa hè