The worth of a book is to be measured by what you can carry away from it.

James Bryce

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tiếng Thu
Ca sĩ: Mỹ Linh
Lời nhạc Mỹ Linh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em không... nghe mùa thu
Dưới trăng ngà thổn thức
Em không... nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng... người cô phụ
 
Em không... nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá vàng khô
 
Em không... nghe mùa thu
Dưới trăng ngà dưới trăng ngà
Em không... nghe mùa thu
Dưới trăng ngà thổn thức
Em không... nghe mùa thu
Dưới trăng ngà thổn thức
 
Em không... nghe rạo rực
Hình ảnh kẻ chinh phu
Trong lòng... người cô phụ
Dưới trăng ngà... dưới trăng ngà... thổn thức
 
Em không... nghe rừng thu
Lá thu kêu xào xạc
Con nai vàng ngơ ngác
Đạp trên lá... vàng khô