Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Thich Nhat Hanh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tiếng Hát Quay Tơ
Sáng tác: Tử Phát
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều không vương, buồn mây lắng xuống đồng quê
Trời mênh mông,tím ngắt, thoi thóp pha hồng.
Hàng nước mắt, lá rơi bên thềm,
vướng vút bóng cau khắp trời, bát ngát khói hương.
Thì thào lá biếc, có thương lá vàng.
Tre ngà đưa võng, heo may hoa đàn
Ngập ngừng xe quay, run run in bóng dáng ngườị
Người chiến sĩ ầm gió rét mưa bay,
Dấn mình trong khói súng,
Chiến trường áo mong manh,
Căm thù nuôi ấm thân,
Quyết gắng sức nâng cao sắc cờ.
Chàng ra đi giữ miếng vườn này,
Giữ mái tranh nàỵ
Em về xa vắng thầm lo cho cánh chim bay.
Chiều nghe vang là tiếc em run ngỡ tiếng,
ngỡ tiếng bước ai về.
 
Quay quay, thương nhớ quyến vào tơ
Quay quay, se áo rét dâng chàng,
rộn ràng tơ lướt tới người chiến sĩ yêu.
Quay quay, thương nhớ quyến vào tơ
Quay quay, chăn ấm cuốn thân chàng,
Mỗi một đường tơ là mối dây tình,
Trong lòng em dâng người hiên ngang...