Những gì làm bạn đau khổ sẽ dạy bạn nhiều điều.

Benjamin Franklin

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tiếng Đàn
Sáng tác: An Thuyên
Ca sĩ: Bông Mai
Lời nhạc Bông Mai: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
iếng đàn vẫn ngân trên phố phường Hà Nội.
Một ngày ngừng gió là thu vàng rơi.
Dương cầm buông lơi.
 
Tiếng đàn vị tướng
Mười ngón tay thô lướt trên thăng trầm trắng đen cuộc đời.
Vinh quang cay đắng, cây đời vẫn xanh.
 
Tiếng đàn đồng chí.
Rạng rỡ non sông áo xanh bạc màu thủy chung đồng đội.
Vào sinh ra tử ấm tình anh Văn.
 
Đàn ngân nhân nghĩa sáng ngời.
Đàn ngân tri thức cao vời.
Danh tướng muôn đời rạng rỡ Việt Nam.
 
Tiếng đàn vẫn ngân trên phố phường Hà Nội.
Một ngày ngừng gió là thu vàng rơi.
Dương cầm buông lơi.
 
Tiếng đàn Tổ quốc
Toàn thắng reo ca cánh chim ngang trời vẫn không biết mỏi.
Vẫn mơ ước sống lo nhiều cho dân.
 
Tiếng đàn Đại tướng.
Trời đất yêu thương khóc cho dân tộc khuất xa một người.
Rạng danh trung hiếu sáng ngời muôn sau.
 
Đàn ngân thương tiếc vô cùng.
Đàn ơi nước mắt tuôn trào.
Đất nước nhớ người vì nước quên thân.
 
Vinh quang Tổ quốc Việt Nam