The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tiếng Chuông Vang
Sáng tác: Nhạc Ngoại
Ca sĩ: Hằng Nga
Lời nhạc Hằng Nga: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mừng ngày Chúa sinh ra đời
Nào mình nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người
Cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê
Muôn nơi muôn tiếng hát ca vang lừng
Bong bing bong Bong bing bong
Chuông giáo đường thanh vang
Đêm Noel, chuông vang như bao yêu thương
lan trong ánh sao sáng
Bong bing bong Bong bing bong
Đêm giáng trần Thiên Chúa
Xin dâng lên muôn kinh trong đêm Thiên Chúa
giáng sinh ra đời
Mừng ngày Chúa sinh ra đời
Nào mình nắm tay tươi cười
Hòa bình đến cho muôn người
Cùng cất tiếng ca mừng vui
Mừng ngày Giáng sinh an hòa
Mừng hạnh phúc cho muôn nhà
Từ thành phố hay đồng quê
Muôn nơi muôn tiếng hát ca vang lừng
Đêm Noel, đêm Noel Ta hãy cùng vui lên
Đêm Noel, đêm đêm ta xin ơn trên ban
hòa bình cho trần thế
Đêm Noel chuông vang lên
chuông giáo đường vang lên
Đêm Noel vui đêm Noel
Ta hãy chúc nhau câu cười