For friends... do but look upon good Books: they are true friends, that will neither flatter nor dissemble.

Francis Bacon

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tiếc Thương Được Gì
Sáng tác: Phạm Trường
Ca sĩ: Lý Hải
Lời nhạc Lý Hải: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Phút ban đầu vừa trao, mà người đành lòng quên mau
vội vàng bước đi về đâu xoá đi tiếng yêu hôm nào.
Để bây giờ được gì chỉ còn buồn phiền cho ta 1 người đã không còn yêu thì dù xa nhau chẳng sao,
Làm người như thế sao,
Làm người mà sao chẳng đau chắc bởi vì....
Đã không còn yêu.Làm người đàn ông ta cần chi tiếc...
Thương để được gì thà rằng vô tâm như người điên
Để nhìn người... nhìn người quay bước đi
 
Bận tâm làm chi khi em đã không còn yêu, dù cho lòng đau
Khiến em dối gian thật nhìu
Rồi mai này em cô đơn
Rồi em sẽ đau đừng quay về đây tìm tôi em hỡi!
Vì tôi giờ đây nhhư tôi cũng không cần yêu
Chỉ mong ngày tháng mãi luôn sướng vui thật nhìu,
Đừng quay về đây chỉ thêm đớn đau
vì trong lòng ta giờ đây đã hết.... đã ko còn yêu!