Books are immortal sons deifying their sires.

Plato

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Thủy Thần
Lời nhạc Bùi Hoàng Nam Đức Anh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
oi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao
Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa tìm nơi nao
Ánh mắt biếc màu trời
Thắp sáng nơi biển đen sâu thẳm
 
Khi tình yêu gạt đi
Lý trí
Là khi biển khơi thở than
Vì những hoang tàn
Khi tình yêu đập tan
Kiêu hãnh
Tan biển xanh
 
Kể đánh cắp trái tim vị thần
Em là ai
Trả lại đây những ánh bình minh nơi ta trị vì
Em có thấy tiếng sóng gầm gào
Vang vách đá
Em có thấy những tiếng cười chê
Giữa nhân gian
 
Con sông kia
Hãy chảy mãi đến nơi có nàng
Dâng yêu thương như con thác
Xin cơn gió cuốn ta xô bờ
Mang yêu thương theo trong bão tố
 
Kể đánh cắp trái tim vị thần
Em là ai
Trả lại đây những ánh bình minh nơi ta trị vì
Em có thấy tiếng sóng gầm gào
Vang vách đá
Em có thấy những tiếng cười chê
Giữa nhân gian