Ta có thể vượt qua những khó khăn có thật, chứ không thể vượt qua những khó khăn tưởng tượng.

Theodore N. Vail

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thương Tà Áo Bay
Sáng tác: Thông Đạt
Lời nhạc Hồng Vân: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thương vô Thành nội Cửa Đông
Thương ra Thượng Tứ chiều hong nắng tà
Bến đò Thừa Phủ xa xa
Trông qua Vỹ Dạ bao tà áo bay
 
Áo bay...áo bay...trong gió...chiều nay
Nắng nghiêng nghiêng vành nón
Má hây hây tình...
 
Trường Tiền thiếu nhịp cầu xinh
Sông Hương rũ bóng, chiều im lắng buồn
Ngọ Môn cổ kính rêu phong
Súng đồng (mà) hai dãy thần công thở dài
 
Đường vô Đại Nội hôm nay, mang nhiều chứng tích
những ngày... tang thương.