Tính cách không thể được hình thành trong yên bình. Chỉ có trải nghiệm mới hun đúc tâm hồn, làm rõ tầm nhìn, sản sinh ra tham vọng, và giúp đạt được thành tựu.

Helen Keller

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thương Quá Quê Hương Ơi
Sáng tác: Ngọc Sơn
Lời nhạc Ngọc Huyền: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hò... ơi...
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quê mẹ... hò... ơi...
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều
 
Ngày trở về thăm quê sao thấy lòng tê tái lòng
Trưa nghe tiếng gà,
Hồn miên man thương sông nước quê nghèo
Thương quá quê hương ơi,
Thương bờ tre giếng nước đầu làng
Thương con sông nhỏ, bến đò thời thơ ấu
Tiếng võng trưa đong đưa như lời mẹ,
Một trắng hai sương
Mẹ già tựa cửa nhớ thương con
Xuồng ba lá với xẻo cây đa
Nay đa già cùng nỗi quạnh hiu
Hơn hai mươi năm xa quê nhiều nhung nhớ
Nay về chân bỡ ngỡ qua mấy nhịp cầu tre
Ôi thương quá man mác điệu ca dao
Quê tuy nghèo nhưng lòng người thủy chung
 
Ngày trở về thăm quê sao thấy buồn lây lất buồn
Dang tay bắt mặt mừng
Mềm cắn môi rưng rưng mắt nghẹn lời
Thương quá quê hương ơi
Câu ầu ơ với tiếng đàn bầu
Thơ Vân Tiên buồn vẫn ngọt ngào ai oán
Tiếng võng đưa
Như ru thương đời mình từ thuở trong nôi