You know you've read a good book when you turn the last page and feel a little as if you have lost a friend.

Paul Sweeney

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thương Em Lý Miệt Vườn 3
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tháng ngày qua mỏi cánh đa đa
Từ phương xa em về thăm quê nhà
Xóm nhỏ còn đây đang mùa nước nổi
Cảnh vật đổi thay người xưa đã đi rồi
 
Mái nhà tranh khuất bóng song thân
Tu hú kêu, cỏ héo xanh mộ phần
Rưng rứt bờ vai thêm buồn chợ vắng
Nứt nở đàn ai câu dạ cổ hoài lang
 
ĐK:
 
Chiều xuống.. nắng nghiêng bờ sông
Con nước chờ mong, giọt phù sa thủy chung
Vẹn tình với quê nhà, con gái miệt vườn
 
Chiều xuống.. gió lạnh qua sông
Ngả nghiêng trên đồng bông lúa chín
Quạ kêu lục bình nước xuôi dòng.. đợi cá về sông
 
Hò ơi.. sáo bay về đâu
Xa xứ làm dâu đời quạnh hiu
Chẳng than một lời, cuối phương trời.. thân gái miệt vườn
 
Ầu ơ.. tiếng mẹ ru con
Dẫu xa muôn trùng em vẫn nhớ
Về đây cội nguồn lời ru nào, ru hò ca dao