There's nothing to match curling up with a good book when there's a repair job to be done around the house.

Joe Ryan

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thu Hồng
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Và tháng Tám, dòng sông về rất lạ
Mùa thu tôi, em thả tóc đi qua
Dòng sông mãi đầy lòng tôi u buồn
Chiều quê người, từng phiến lá thiết tha
 
Thanh xuân người như chiếc lá chưa rơi
Lời nói thật, cuối đời tôi muốn khóc
Sớm thu về, hong tóc cũ đi qua
 
Và tháng Tám, cỏ cây trông mắt thần
Về theo em, vui lại với chân quen
Vê theo em, gian dối nhớ môi tìm
Bàn thơ nhỏ vàng theo lá cuốn bay