If you have love in your life it can make up for a great many things you lack. If you don’t have it, no matter what else there is, it’s not enough.

Ann Landers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thu Hồng
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Và tháng Tám, dòng sông về rất lạ
Mùa thu tôi, em thả tóc đi qua
Dòng sông mãi đầy lòng tôi u buồn
Chiều quê người, từng phiến lá thiết tha
 
Thanh xuân người như chiếc lá chưa rơi
Lời nói thật, cuối đời tôi muốn khóc
Sớm thu về, hong tóc cũ đi qua
 
Và tháng Tám, cỏ cây trông mắt thần
Về theo em, vui lại với chân quen
Vê theo em, gian dối nhớ môi tìm
Bàn thơ nhỏ vàng theo lá cuốn bay