Remember that great love and great achievements involve great risk.

Anonymous

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Thời Gian Tôi
Ca sĩ: Anh Khoa
Lời nhạc Anh Khoa: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngày hôm qua không quay trở lại. Đời vẫn thế cứ như mây trôi. Cho lòng tiếc nhớ cho lòng bơ vơ. Trong tay ta hạnh phúc trôi xa.
Ta đa ta ta đa ta đa ta đa.. Đời vẫn thế cứ như mây trôi. Cho lòng tiếc nhớ cho lòng bơ vơ. Trong tay ta hạnh phúc trôi xa.
Trong tối hôm qua ngày vẫn trôi trong tôi, đêm qua tình vẫn trôi. Ta đa ta ta đa ta đa ta đa.
Thời gian tôi không quay trở lại. Người vẫn mãi những nơi xa xôi. Cho ngày tắt nắng cho ngày trôi nhanh. Trong tim ta ngày bỗng đi qua. Ta đa ta ta đa ta người vẫn mãi những nơi xa xôi. Cho ngày tắt nắng cho ngày trôi nhanh, trong tim ta ngày vẫn đi qua. Xin cho tôi quên một chút hương. Xin cho tôi quên niềm nhớ thương…
Ta đa ta ta đa ta…
Rồi đêm qua cũng không trở lại, tình bổng chốc cũng tan đi mau. Cho đời vẫn thế cho đời thương đau. Đêm qua mau tình cũng qua mau. Ta đa ta ta… tình bỗng chốc cũng tan đi mau. Cho đời vẫn thế cho đời thương đau. Đêm qua mau tình cũng qua mau.