It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thôi Đừng Lưu Luyến Em Ơi
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thôi đừng lưu luyến em ơi,
Than gì đau xót chia phôi,
Khi lòng không đổi dời
Yêu còn yêu suốt đời
E gì duyên chóng phai?
 
Thôi đừng lưu luyến em ơi
Cho sầu hoen úa đôi môi,
Thương tình ca lắng rồi,
Bao người đang hé cười
Chia tay mà lòng vui
 
Non sông đang chờ
Người theo bóng cờ
Nề chi thương nhớ
Mai sau anh về,
Đời dâng đầy hoa,
Ta mừng thái hoà.
 
Thôi đừng lưu luyến em ơi,
Câu thề đã trót trao môi
Cho dù xa mấy trời
Ta còn ghi nhớ hoài
Câu tương phùng ngày mai