Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thiên Vấn
Sáng tác: Lưu Vũ Ninh
Ca sĩ: Lưu Vũ Ninh
Lời nhạc Lưu Vũ Ninh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
hiên Vấn (天问)
 
Wèn jiàn wèn dāo ēn yuàn xiāo
Pà shì jiù hèn xīn chóu tiān fēn rǎo
Wèn jì wèn zhāo shì bǐ shuí gāo
Jī fān shēn shì fú chén nán yù liào.
 
Wèn lù wèn chéng shān shuǐ tiáo tiáo
Zhī yīn hé chǔ rén jì liáo
Wèn yǔ wèn qíng xīn shì duō shǎo
Fù míng yuè mù mù yǔ zhāo zhāo.
 
Wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
Rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
Wèn qiū wèn dōng fēng xuě xiāo xiāo
Cǎi yún yì sàn suì yuè nán āo.
 
Huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
Jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
Huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
Yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le.
 
Wèn xiān wèn dào shuí dé xiāo yáo
Shǎo nián zǐ dì jiāng hú lǎo
Wèn dì wèn tiān yī shēng jiāo ào
Rén miǎo miǎo kě xiào wàng bù le.
 
Wèn huā wèn yè yán sè zhèng hǎo
Rén shēng huān lè kǔ duǎn jī chūn xiāo
Wèn qiū wèn dōng fēng xuě xiāo xiāo
Cǎi yún yì sàn suì yuè nán āo.
 
Huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
Jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
Huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
Yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le.
 
Huā kāi zǎo tiān zhī xiǎo tiān mò xiào tiān yì lǎo
Jiāng hú xiǎo tiān dì yáo rén qù le wǒ wàng le
Huā xiè le tiān zhī xiǎo tiān mò bēi tiān yì lǎo
Yīng xióng jìn suì yuè shǎo rén qù le wǒ wàng le.