Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Thiên Thần Của Mẹ
Sáng tác: Ngọc Lệ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vầng trăng kia đâu rồi
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vì sao kia đâu rồi
 
Vầng trăng đã đi ngủ
Vì sao đang ngoan giấc
Con yêu ơi hãy khép mắt lại
 
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vầng trăng lên kia rồi
Thiên thần ơi !
Thiên thần của mẹ ơi
Vì sao đến kia rồi
 
Vầng trăng đang sáng tỏ
Vì sao đang lấp lánh
Con yêu ơi... hãy ngước mắt nhìn
 
Vầng trăng này
Vì sao này
... là mãi mãi
 
Vầng trăng này
Vì sao này
... là của con
 
Bầu trời có vầng trăng
Có ngàn sao... cho con mơ mộng
 
Mẹ chỉ có vầng trăng
Có ngàn sao... để cho con mai này