Bạn chỉ có thể thắng nếu bạn dám đương đầu với thất bại.

Rocky Aoki

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thiên Đường Quạnh Hiu
Sáng tác: Từ Công Phụng
Lời nhạc Tuấn Ngọc: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều buồn về quắt quay ngày tháng xoay mòn giấc mơ
Vàng khua hiu hắt trên cung đàn đã chùng nhịp đời phôi pha
Em thấy bóng thiên đường vừa khuất khi tàn cơn mê
Lệ nhỏ xuống đêm thâu từng ái ân sâu vời vợi tan
 
Có những điều tôi muốn nói cùng em
Vẫn vời vợi trên cao
Những điều tôi muốn hiểu
Vẫn mù cõi vực sâu
Này em, em vẫn biết tình vương nhiều tội lỗi
Sao cứ bước vào chuốc lấy những thương đau
 
Hồn dật dờ bến xưa, buồn vấn vương hoài tháng năm
Nhịp trùng dương xót xa theo đợt sóng dồn dập gọi tên ai
Em dõi bóng thiên đường vừa xa
Cõi lòng tan hoang
Tình là những cơn mê
Nhịp bước chênh vênh
Đời buồn tênh


Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng

by jupitercocs