Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
There’s a Doctor I’ve Found
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: The Who
Lời nhạc The Who: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Father:
 
There's a man I've found could bring us all joy!
There's a doctor I've found could cure the boy!
There's a doctor I've found could cure the boy!
 
There's a man I've found could remove his sorrow,
He lives in this town let's see him tomorrow,
Let's see him tomorrow!