Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
The Train Kept a Rollin'
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Led Zeppelin
Lời nhạc Led Zeppelin: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Aboard a train
I met a dame
She was a hipster
Man a real gone dame
She wasn't pretty
For New York City
As we strut down on that ol' fairlane
With a heave and a ho
I just couldn't let her go
 
Get along
Sweet little woman get along
On your way
Get along
Sweet little woman get along
On your way
With a heave and a ho
I just couldn't let her go
 
The train kept a rollin' all night long
The train kept a rollin' all night long
The train kept a rollin' all night long
The train kept a rollin' all night long
With a heave and a ho
I just couldn't let her go
 
I made a stop round Albuquerque
She must'a thought I was real gone jerk
Got off the train at El Paso
A' looking so good I couldn't let her go
With a heave and a ho
I just couldn't let her go
 
The train kept a rollin' all night long
The train kept a rollin' all night long
The train kept a rollin' all night long
The train kept a rollin' all night long
With a heave and a ho
I just couldn't let her go


Trình bày: Led Zeppelin

by Khoa Nguyen