Chớ nên vì ngượng ngùng khi mắc phải lỗi lầm nhỏ mà mãi che giấu, khiến chúng biến thành tội ác lúc nào không hay.

Khổng Tử

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
The Thief
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
The Thief is in the parking lot
The thief is at your door
The thief, he leaves the broken glass
While you been scrapin' dollars
Just to pay high rent
He comes a-prowlin' in the dead of night
La la la la la la la la la la
The thief is in without a knock
The thief is on the stairs
Guess who's here to ruin your life
He just come and go without leavin' fingerprints
And never say goodbye
La la la la la la la la la la
Take what's mine - everything I live for
Take your time - all that you desire
Take what's mine, but you can't have my soul
So all you pretty girls
And all you handsome boys
Hold on to your heart
When you hear suspicious noise yeah
La la la la la la la la la la
Take what's mine - nothin' left to live for
Take what's mine - sneakin' out the window
Take what's mine, Take your time
Take what's mine - everything I paid for
Take your time - leave me on the sidewalk
Take what's mine, Take your time
Take what's mine - anything worth stealing
Take your time - you can hurt my feelings
Take what's mine, take what's mine
But you can't have my soul