Cuộc chiến thật sự là giữa những gì bạn đã làm, và những gì bạn có thể làm. Bạn so sánh bạn với chính mình chứ không phải ai khác.

Geoffrey Gaberino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
The Surrender
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Limp Bizkit
Lời nhạc Limp Bizkit: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Don't label me a monster
I'm a monster just like you
Don't label me a victim
Cause I'm a victim just like you
I'm a victim just like you
 
When your heart aches
You can know that mine aches too
And when you run away
I run away like you
I run away like you, I do
 
But you know there's a part of me that will always let you down
And you know there's a part of me that will always make you cry
And you know there's a part of me that just won't let you die
Inside cause I surrender
 
I surrender into you, I do
Keep surrendering to you, I do, I do
I surrender just for you, for yes