Nghị lực và sự kiên nhẫn cần có cho bất kỳ ai, ở bất kỳ vị trí nào.

Theodore F. Merseles

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
The One
Sáng tác:
Ca sĩ: Blu Cantrell
Lời nhạc Blu Cantrell: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I've been looking for a man
To stay here till the end
He will not just be my lover
He'll be my best friend
He will always be a guiding force in my life
Then he'll hold me tight
 
He will never leave me standing
In the pouring rain
He will never disrespect me
Call me out my name
He will never have me waiting
Till the morning comes
I will always be his baby
When it's said and done
 
'Cause he'll be the one
'Cause he'll be the one
'Cause he'll be the one
'Cause he'll be the one
 
He will always be the one
To wipe away my tears
He will always be the one
To kiss away my fears
He will always be there
Making everything alright
Be the one to always love me
No more lonely nights
 
He will never leave me standing
In the pouring rain
He will never disrespect me
Call me out my name
He will never have me waiting
Till the morning comes
I will always be his baby
When it's said and done