Thất bại rất cần cho sự trải nghiệm và trưởng thành của mỗi chúng ta. Tất cả những gì tôi đạt được ngày hôm nay đều do trước đây tôi dám cho phép mình phạm sai lầm.

Rick Pitino

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
The Girl Who Cried Wolf
Lời nhạc ̀5 Seconds Of Summer ̣(5Sos): epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
I'm not leaving
 
Every time you say to me it's over
You just wanna start again, it's just lies
The girl who cries wolf every day
Ignored by gravity, but in the end, don't ask why
 
You say you wanna, but do you wanna run away?
Your great escape, oh yeah
Where you going? Always running
Find a way to call it quits again
 
So look at me in the eye
Is anyone there at all
Is anyone there at all
Cause I'm not dreaming
So look at me in the eye
Is anyone there at all
Is anyone there at all
Cause I'm not leaving
 
(Cause I'm not leaving)
 
Does it have to be this tragedy?
This endless lost parade
A castle of facade of make believe
The truth is spelled out in your eyes
Why don't you just reach out and make it clear to me?
What are you telling me?
 
You say you wanna, but do you wanna run away?
Your great escape, oh yeah
Where you going? Always running
Find a way to call it quits again
 
So look at me in the eye
Is anyone there at all
Is anyone there at all
Cause I'm not dreaming
So look at me in the eye
Is anyone there at all
Is anyone there at all
Cause I'm not leaving
 
(Cause I'm not leaving
Cause I'm not leaving)
 
Is anyone there at all? Is anyone there at all?
Is anyone there? Is anyone there at all?
Is anyone there at all? Is anyone there at all?
Is anyone there at all? Cause I'm not dreaming
Is anyone there at all? Is anyone there at all?
Is anyone there? Is anyone there at all?
 
Look at me in the eye, is anyone there at all?
Is anyone there at all? I'm not dreaming
Look at me in the eye, is anyone there at all?
Is anyone there at all? Cause I'm not leaving