Nếu bạn cứ chằm chằm nhìn vào mặt xấu của một ai đó sẽ làm anh ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nhưng nếu khuyến khích anh ta vươn tới những điều hay mà anh ta có thể, chắc chắn anh ta sẽ làm được.

Johann Goethe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
The Girl From Ipanema
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Ella Fitzgerald: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tall and tan and young and lovely
The girl from Ipanema goes walking
And when she passes, each one she passes goes - ah
 
When she walks, she's like a samba
That swings so cool and sways so gentle
That when she passes, each one she passes goes - ah
 
(Ooh) But he watch her so sadly
How can he tell her he loves her
Yes I would give my heart gladly
But each day, that she walks to the sea
She looks straight ahead, not at he
 
Tall, (and) tan, (and) young, (and) lovely
The girl from Ipanema goes walking
And when she passes, he smile - but she doesn't see
(Doesn't see)
(She just doesn't see, she never sees him)