You practice mindfulness, on the one hand, to be calm and peaceful. On the other hand, as you practice mindfulness and live a life of peace, you inspire hope for a future of peace.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thằng Cuội
Sáng tác: Lê Thương
Lời nhạc Tô Hà: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
 
Bóng trăng trắng ngà, Có cây đa to
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ
Lặng yên ta nói Cuội nghe:
"Ở cung trăng mãi làm chi"
Bóng trăng trắng ngà, Có cây đa to
Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ
 
Gió không có nhà
Gió đi muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
trên trời nước ta
Lặng nghe trăng gió bảo nhau:
"Chị kia quê quán ở đâu"
Gió không có nhà
Gió bay muôn phương
Biền biệt chẳng ngừng
trên trời nước ta
 
Các con dế mèn, Suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền, Nên nghèo xác xơ
Đền công cho dế nỉ non,
Trời cho sao chiếu ngàn muôn
Các con dế mèn, Suốt trong đêm khuya
Hát xẩm không tiền, Nên nghèo xác xơ
 
Sáng rơi xuống đời, Sáng leo lên cây
Sáng mỏi chân rồi, Sáng ngồi xuống đây
Cùng trông ánh sáng cười vui, Chị em ta hãy đùa chơi
Sáng rơi xuống đời, Sáng leo lên cây
Sáng mỏi chân rồi, Sáng ngồi xuống đây
 
Các em thích cười, Muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời, Cho mượn cái thang
Mười lăm tháng Tám trời cho
Một ông trăng sáng thật to
Các em thích cười, Muốn lên cung trăng
Cứ hỏi ông Trời, Cho mượn cái thang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Trình bày: Ngọc Hiển

by Hải Phạm Thanh