Dịp may ưu ái những ai can đảm

Publius Terence

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Thân Cỏ Hoa
Sáng tác: Vũ Thành An
Lời nhạc Khánh Hà: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em ơi, thân ta như cỏ hoa, vươn lên xanh
Tươi rồi tàn úa
Đến hạn kỳ dù không muốn đi nữa,
Một bến sông vẫn đón chờ...
 
Đang khi xuân xanh mong đời tươi
Bao nhiêu yêu thương vẫn còn thiếu
Đến bạc đầu, càng mong muốn thêm nữa
Hạnh phúc kia như vẫn chưa
 
Càng vẫy vùng, càng thất vọng,
Rồi oán hờn, rồi hối hận
Chuyện ngày nay, nghìn xưa đã có...
 
Anh em cho ta muôn khổ đau,
hơn thua tranh đua đưa đến đổ máu.
Nếu người nào nhìn sau có thấy
Được mấy ai thương lẫn nhau?