Người mà cố gắng rồi thất bại vẫn tốt hơn nhiều so với người không cố gắng gì cả và thành công.

Lloyd James

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Temporary Love
Ca sĩ: Ben Platt
Lời nhạc Ben Platt: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
ou're afraid to meet someone
'Cause you've been burned, you've been burned, you've been burned
Love is good until it's gone
That's what you learned, what you've learned, what you've learned
You don't have to hide your love away and
I know that I'm gonna make mistakes, but
Leaning on somebody isn't easy
I'll do what I can to make you see that
This is not a temporary love
This is not a temporary love
Now your heart is in my hands, I won't give it up
This is not a temporary love
You may not think I know the difference
But I do, but I do, but I do
I feel the gravity in between us
And you can, too, you can, too, you can, too
We don't have to hide our love away and
Both of us are gonna make mistakes 'cause
Leaning on somebody's never easy
But look at me and tell me you don't see that
This is not a temporary love
No, this is not a temporary love
Now your heart is in my hands, I won't give it up
This is not a temporary love
When the world around is caving in
And the winds, well, they keep on changing
Take my hand and let it spin
We'll hold still
This is not a temporary love
No, this is not a temporary love
Now my heart is in your hands, please don't give it up
This is not a temporary love
This is not a temporary love
No, this is not a temporary love
Now your heart is in my hands, please don't give it up
This is not a temporary love
This is not a temporary love