Tôi tin những muộn phiền và thất bại đến với mình là nền tảng giúp tôi có thể cảm nhận cuộc sống ở một mức cao hơn.

Anthony Robbins

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Tell Me If You Wanna Go Home
Lời nhạc Keira Knightley: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
aybe
You don't have to smile so sad
Laugh when you're feeling bad
I promise I won't
 
Chase you
You don't have to dance so blue
You don't have to say I do
When baby you don't
 
Just tell me
The one thing you never told me
Then let go of me
Hell just throw me
 
Maybe if you wanna go home
Tell me if I'm back on my own
Giving back a heart that's on loan
Just tell me if you wanna go home
 
Oh maybe
You don't have to kill so kind
Pretend to ease my mind
When baby you won't
 
Oh sugar
You don't have to be so sweet
I know who you're going to meet
Don't say that I don't
 
So maybe
I won't let your memory haunt me
I'll be sleepwalking
With the lonely
 
If you're taking me home
Tell me if I'm back on my own
Giving back a heart that's on loan
Just tell me if you wanna go home
 
Tell me if you wanna go home
Cause I'm just not sure
Tell me if I'm back on my own
How to get back there
Giving back a heart that's on loan
And I just can't bear
Tell me if you wanna go home
If you're not there
 
Ooh ooh ooh ooh
Baby
 
If you're taking me home
Tell me if I'm back on my own
Giving back a heart that's on loan
Tell me if you wanna go
Wanna go, wanna go, wanna go, wanna
 
Cause I'm just not sure
How to get back there
And I just can't bear
If you're not there
 
Tell me if you wanna go home
Cause I'm just not sure
Tell me if I'm back on my own
How to get back there
Giving back a heart that's on loan
And I just can't bear
Just tell me if you wanna go home
Wanna go, wanna go, wanna go, wanna
 
Wanna go, wanna
Wanna go, wanna