To sit alone in the lamplight with a book spread out before you, and hold intimate converse with men of unseen generations - such is a pleasure beyond compare.

Kenko Yoshida

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Tango Xanh
Sáng tác: Phạm Duy
Lời nhạc Khánh Ly: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bằng một vòng cánh tay, bằng một kề sát vai.
Bằng một nhịp rất vui, dìu dắt nhau về cõi mê say suốt đời.
Bằng điệu nhạc ngất ngay, bằng kỷ niệm khó phai.
Bằng cuộc tình đêm phơi phới
Chúng ta ghi trong cõi tim này.
 
Bằng một nghìn cái hôn, vào một làn tóc thơm.
Lắng nghe tiếng đàn réo tình hoan
Đàn như nói cho ta, lời nói du dương, cuộc tình mênh mang.
Thì đừng rời cánh tay, thì ghì chặt lấy vai.
Sẽ xin tiếng đàn đến nghìn nơi.
Ngàn năm khắc sâu tình ta đẹp ngời.


Trình bày: Elvis Phương

by nguyen chau