Books are not made for furniture, but there is nothing else that so beautifully furnishes a house.

Henry Ward Beecher

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tạ Ơn Con Gái
Sáng tác: Đinh Trầm Ca
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ngày xưa ta cứ tưởng xem là chết
Ai ngờ con sáo cũng sang sông
Ai ngờ em rồi cũng theo chồng
Em rồi cũng theo chồng
Đâu có sợ chết ai
Ngày em hớn hở theo tình mới
Tưởng rằng ta chết giữa thương đau
Tưởng rằng ta rồ sống không nỗi
Ta rồi chết không được, giữa đời quạnh hiu
Thôi ta biết rồi, ta biết rồi
Một trăm lời con gái có ước thề cũng gió bay
Như em hôm nay đi trong hạnh phúc
Như chưa lần làm khổ ai
Ôi con gái đẹp, con gái đẹp
Một trăm người cũng ác
Cũng kiêu kỳ rất giống nhau
Cho nên ta đâu ta điên
Và khóc cho những cuộc tình nghiệp quanh
Ngày xưa trúng đọc chiêu tình ái
Bây giờ đâu nhức mãi con tim
Không ngờ bao lời gái xinh đẹp
Bao lời con gái xinh đẹp, rất là quỷ ma
Dù sao cũng tạ ơn trời đất
Cho nhiều con gái rất kiêu sa
Cho người bao bài hát u buồn
Cho dù chết tâm hồn, người tình yêu