Good as it is to inherit a library, it is better to collect one.

Augustine Birrell, Obiter Dicta, "Book Buying"

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ta Mãi Có Nhau
Sáng tác: Nhật Vũ
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
Em mừng vì có anh hôm nay
Em mừng vì có anh mai sau
Em mừng vì có anh
Em mừng vì có anh trong cuộc đời hôm nay..
 
2.
Anh mừng vì có em hôm nay
Anh mừng vì có em mai sau
Anh mừng vì có em
Anh mừng vì có em trong cuộc đời...
 
ĐK:
 
Hai đứa mình tuy hai mà một
Hai đứa mình tuy một mà hai
Tuy hai nhưng chỉ có một lòng
Đồng lòng ta tát cạn Biển Đông...
 
Em sẽ sinh con trai anh bế
Em sẽ sinh con gái anh bồng
Mình yêu nhau tới lúc lưng còng
Yêu đến ngày răng long bạc đầu
 
3.
Ta mừng vì có nhau hôm nay
Ta mừng vì có nhau mai sau
Ta mừng vì có nhau
Ta mừng vì có nhau đi vào đời