Chỉ có một thành công mà thôi, đó là sống cuộc sống của mình theo cách của chính mình.

Christopher Morley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ta Là Gió Muôn Phương
Sáng tác: Phạm Duy
Ca sĩ: Thanh Trúc
Lời nhạc Thanh Trúc: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ôi! Này hỡi gió lạnh miền Gia Nã Đại
Phủ tuyết bốn mùa
Là gió căm thù của người di cư
Ú u ù u! Ú u ù u
Ôi! Này gió sa mạc, miền Úc thưa người,
Làn gió nung hồn của anh với tôi
Ú u ù u! Ú u ù u!
Này làn gió Thu!
Bên bờ sông Seine, làn gió mát
Thổi lá chết về nơi hoá kiếp.
Ú u ù u! Ú u ù u
Ôi! Làn gió Xuân, về xứ anh đào
Rồi vượt sóng, ghé Hạ Uy Di, vút về Cali
 
Ta từ cõi Nam Việt, làn gió lên đường,
Để thoát gông cùm
Tự do vẫy vùng thổi vào bốn phương.
Ú u ù u! Ú u ù u
Rồi gọi gió nhân loại
Về nước gió gào cùng với gió Lào,
Cuồng phong ngọn gió, quét sạch Cộng nộ
Ú u ù u! Ú u ù u!