A book is like a garden carried in the pocket.

Chinese Proverb

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Bài hát của cùng ca sĩ
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Ta Hát Tình Thương Về Biển Đông
Sáng tác: Trầm Tử Thiêng
Lời nhạc Hoàng Oanh: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Nghe bên đây tiếng hát nhân đạo
Nở hoa trong lòng người
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Nghe bên kia chới với tiếng gọi
Thuyền nhân trên biển khơi
 
Mai này con tàu mang tình thương
Đi trong nước trời bềnh bồng
Ánh lửa nhân đạo chiếu trên sóng
Tin yêu sáng rực biển đông
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta ca vang cho mỗi hy vọng
Vượt cao hơn thủy triều
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta ca vang cho tắt bão bùng
Đại dương cùng hòa theo
 
Ta nhìn con tàu mang tình thương
Quăng phao vớt từng cuộc đời
Hỡi người mơ hạnh phúc chưa tới
Yên tâm đón chờ ngoài khơi
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta ca chung mơ ước nhân loại
Dù da không cùng màu
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta chia nhau những nỗi vui mừng
Và đau chung niềm đau
 
Xin hẹn tấm lòng mang tình thương
Muôn nơi mãi vì tình người
Đất liền vẫn đầy dẫy tai biến
Như bao bất hạnh ngoài khơi
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta ca chung mơ ước nhân loại
Dù da không cùng màu
 
Cả thế giới đang lắng nghe
Cả thế giới đang lắng nghe
Ta chia nhau những nỗi vui mừng
Và đau chung niềm đau