Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Ta Chống Cộng Hay Ta Trốn Cộng
Sáng tác: Phạm Duy
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta
Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta, nhắc ta.
Ta nếu sống như con chuột nhắt
Quên đời bằng ly rượu buồn tênh
Hay vùi đầu trong cuộc đỏ đen
Nô lệ tiền, ham gái đẹp, gái hoang
Ta nếu sống như dân ngoại quốc
Quên mình là con của Rồng Tiên
Quên đồng bào đau khổ triền miên
Ta được quyền đơn độc ngủ yên.
 
Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta
Ta chống Cộng hay ta trốn Cộng
Đây là điều ta phải hỏi ta, nhắc ta.
Ta đã thắng, khi ta vượt thoát
Ra ngoài, cùng bao bạn đồng hương
Nuôi hận thù ta nhủ người thương
Ta phải về, ta chiếm lại quê hương
Ta hãy cất cao lên lời hát
Của loài người yêu chuộng Tự Do
Dân Quyền và Dân Tộc của ta
Ta phải về xây lại đời ta.
 
Ta chống Cộng, ta không trốn Cộng
Ta và cả trăm ngàn đồng hương
Mai này rồi, ta về Việt Nam mến yêu