No person who can read is ever successful at cleaning out an attic.

Ann Landers

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Tà Áo Xanh
Lời nhạc Hà Thanh: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gió bay từ muôn phía
Tới đây ngập hồn anh,
Rồi tình lên chơi vơi
Thuyền anh một lá ra khơi
Về em phong kín mây trời
Đêm đêm ngồi chờ sáng, mơ ai
 
Mộng nữa cũng là không
Ta quen nhau mùa thu
Ta thương nhau mùa đông
Ta yêu nhau mùa xuân
Để rồi tàn theo mùa xuân
Người về lặng lẽ sao đành
 
Anh còn nhớ em nói rằng
Sao mùa xuân lá vẫn rơi?
Sao mùa xuân lá vẫn bay?
Em ơi, có hoa nào không tàn
Có trời nào không mây
Có tình nào không phai?
 
Em còn nhớ anh nói rằng
Khi nào em đến với anh
Xin đừng quên chiếc áo xanh
Em ơi, có đâu ngờ đến rằng
Có màu nào không phai
Như màu xanh ái ân
 
Rồi chiều nao xác pháo
Bên thềm tản mác bay
Em đi trong xác pháo
Anh đi không ngước mắt
Thôi đành em
 
Lúc anh ra đi lạnh giá tâm hồn
Hoa mai rơi từng cánh trên đường
Lạnh lùng mà đi tiếc nhớ thêm chi
Hoa tàn nhạc bay theo không gian
 
Biết nhau để mà nhớ
Nhớ nhau để sầu dâng
Tình trần ôi mong manh
Người mơ một sớm đến anh
Rồi đi đi mãi cho anh sầu
Đêm đêm ngồi chờ sáng mơ ai
 
Mộng nữa cũng là không
Ta quen nhau mùa thu
Ta thương nhau mùa đông
Ta yêu nhau mùa xuân
Để rồi tàn theo mùa xuân
Người về lặng lẽ sao đành
 
Anh còn nhớ em nói rằng
Sao mùa xuân đến không vui?
Sao mùa xuân đến không tươi?
Em ơi, có trăng nào không tà
Có diều nào không bay
Có tình nào không say?
 
Em còn nhớ anh nói rằng
Tâm hồn anh dễ chóng quên
Tâm tình anh dễ chóng phai
Em ơi, có đâu ngờ đến rằng
Có tình nào không phai
Như tình anh với em
 
Rồi chiều nào băng giá
Tâm hồn tìm đến nhau
Em mơ trong tiếng hát
Anh mơ trong nét bút đa tình sao
Trách sao hoa xưa còn có lúc tàn
Nhưng riêng anh dệt mấy cung đàn
Nhạc đời còn ghi những nét thương yêu
Hoa tàn tình tan theo không gian