We are too civil to books. For a few golden sentences we will turn over and actually read a volume of four or five hundred pages.

Ralph Waldo Emerson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Sương Mai
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ôi em là giọt sương
Long lanh đầu cành mai
Cho tim ta phút vui ở ngoài cuộc vui
Như hương lan thơm
Bay đầy thềm nắng mới
 
Từ kiếp đau nào xưa
Tình đã lăn tình đi
Trên môi em còn thấy
Trăm năm câu tình ghi
Trong cung đàn sầu ấy
Ta buồn như lá khô
 
Thời suối hát chim mừng
Trong tiếng muôn trùng xa vắng
Người tha thiết yêu người
Dẫu dắt trong lòng tóc tang
Đời thắp nến chong đèn
Mơ ước cho người đi tìm
Muôn cánh bướm thoát hình
Còn muốn bay cùng tiếng em
Và tiếng hát đưa người đi
Kiếm những người đã mất
Tình cũng nhớ mong tình
Rơi nước mắt buồn tiếc thương
Tuổi xanh đã qua
Thì như lá thu vừa chớm vàng
Ngày nào đó sẽ tàn rơi xuống
không một tiếng vang
 
Ru ta vào cuộc du
Ru đau tình ngẩn ngơ
Đưa em về giam kín trong thơ.