Hầu hết những thành quả quan trọng trên đời đều được tạo ra bởi những người dù chẳng còn chút hy vọng nào nhưng vẫn kiên trì theo đuổi điều mình mong ước.

Dale Carnegie

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Stray Cat Blues
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc The Rolling Stones: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I hear the click-clack of your feet on the stairs
I know you're no scare-eyed honey.
There'll be a feast if you just come upstairs
But it's no hanging matter
It's no capital crime
 
I can see that you're fifteen years old
No I don't want your I.D.
You look so rest-less and you're so far from home
But it's no hanging matter
It's no capital crime
 
Oh yeah, you're a strange stray cat
Oh yeah, don'tcha scratch like that
Oh yeah, you're a strange stray cat
Bet your mama don't know you scream like that
I bet your mother don't know you can spit like that.
 
You look so weird and you're so far from home
But you don't really miss your mother
Don't look so scared I'm no mad-brained bear
But it's no hanging matter
It's no capital crime
Oh, yeah
Woo!
 
I bet your mama don't know that you scratch like that
I bet she don't know you can bite like that.
 
You say you got a friend, that she's wilder than you
Why don't you bring her upstairs
If she's so wild then she can join in too
It's no hanging matter
It's no capital crime
 
Oh yeah, you're a strange stray cat
Oh yeah, don'tcha scratch like that
Oh yeah, you're a strange stray cat
I bet you mama don't know you can bite like that
I'll bet she never saw you scratch my back