Nếu bạn đã cố gắng hết sức mình thì bạn sẽ vẫn thanh thản ngay cả khi gặp thất bại.

Robert S. Hillyer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sông Ngày Tuổi Mộng
Lời nhạc : epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trên phiến đá
Hải âu về gọi sóng
Tuyết mùa đông
Anh về gọi tên em
 
Xa nữa quả tinh cầu
Sầu rơi đáy vực sâu
Anh mấy kiếp lưu đày
Mây cuồng vẫn bao vây
 
Ngày vào đời nhau
Mắt chứa muôn sao
Trời vào đam mê
Nguyện ước sơn khê
Huyền hoặc nẽo về...
Rộn rã cơn mê...
 
Nào ngờ thê lương
Bão phá quê hương
Ngày buồn ra đi
Phó thác sinh ly
Chào nhìn hoen mi...
Vĩnh quyết chia ly...
 
Chiều lộng gió
Hải âu về gọi sóng
Từ đại hải xa giòng
Hồn chia những nhánh sông
 
Người ơi sông bến mộng
Còn tắm ngọn suối trong?
Bên giòng sông tuổi mộng
Anh ướt đẫm mưa giông.