With compassion you can die for other people, like the mother who can die for her child. You have the courage to say it because you are not afraid of losing anything, because you know that understanding and love is the foundation of happiness. But if you have fear of losing your status, your position, you will not have the courage to do it.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sông Hồng
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cúi xuống một giòng sông
Nghe bước đời êm mơ
Lắng xuống một mùa Đông
Hồn người tan theo gió
 
Cúi xuống một giòng sông
Nhớ gì không bé dại ?
Nghe từ hồn lược gương
Tuổi thơ nào heo may...
 
Ta Trương Chi thời đại
Lỡ lạc vào giòng êm
Người Mỵ Nương kiếp khác
Mắt ướt khóc đời chim...
 
Cúi xuống một giòng sông
Em mượt mà nắng lụa
Biếc ngời hạt sương trong
Gieo xuống đời tiễn đưa
 
Cúi xuống một giòng sông
Thì thào giòng tóc gội
Giữ lấy những lời mưa
Cho mát đời cô liêu