Có 04 bước để đạt thành tựu: lên kế hoạch một cách có mục đích, chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực thực hiện, và kiên trì theo đuổi.

William A. Ward

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Solo
Sáng tác: Jennie(Blackpink)
Lời nhạc Jennie(Blackpink): epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
천진난만 청순가련
새침한 척 이젠 지쳐 나
귀찮아
 
매일 뭐 해? 어디야? 밥은? 잘 자
Baby, 자기, 여보 보고 싶어
다 부질없어
You got me like
 
이건 아무 감동 없는 Love Story
어떤 설렘도 어떤 의미도
네겐 미안하지만, I’m not sorry
오늘부터 난 난 난
 
빛이 나는 솔로
빛이 나는 솔로
I’m going solo lo lo lo lo lo
I’m going solo lo lo lo lo lo
 
Used to be your girl
Now I’m used to being the GOAT
You’re sittin’ on your feelings
I’m sittin’ on my throne
I ain’t got no time
for the troubles in your eyes
This time I’m only lookin’ at
me, myself and I
(I’m goin’ solo)
I’ma do it on my own now
Now that you’re alone,
got you lookin’ for a clone now
(So low) That’s how I’m gettin’ down
Destined for this and the crown
Sing it loud like
 
이건 아무 감동 없는 Love Story
어떤 설렘도 어떤 의미도
네겐 미안하지만, I’m not sorry
오늘부터 난 난 난
 
빛이 나는 솔로
빛이 나는 솔로
I’m going solo lo lo lo lo lo
I’m going solo lo lo lo lo lo
 
만남, 설렘, 감동 뒤엔
이별, 눈물, 후회, 그리움
홀로인 게 좋아, 난 나다워야 하니까
 
자유로운 바람처럼
구름 위에 별들처럼
멀리 가고 싶어 밝게 빛나고 싶어
 
빛이 나는 솔로
I’m going solo lo lo lo lo lo
I’m going solo lo lo lo lo lo