Bí mật của thiên tài là có được tinh thần của trẻ con khi mình đã lớn, có nghĩa là không bao giờ mất nhiệt huyết.

Aldous Huxley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
Bài Hát Xem Nhiều
 
Bài hát mới đăng
 
Silver Ships
Sáng tác:
Lời nhạc Golden Earring: epub ePub Kindle Mobi/PRC PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
* Seven tears
 
Way beyond the horizon of the universe
A silver light shines on me
And way beyond my thoughts
What could there be
The silver light flies faster than at first
And I don't know what it will bring
And I don't know what it may be
And when it falls through the starry sky
I know it falls for me
refrein:
Silver ships won't you come on down
You can land all is clear
Can't you hear I'm here
Way beyond the horizon of the universe
Space ships are speeding fast
And don't you know they have watched
us for a thousand years
And don't you know we'll die at last
No solution for Mother Earth
Only confusion for the earthly herd
And when it falls through the starry sky
Who knows what life is worth?
refrein:
Silver ships won't you come on down
You can land all is clear
Can't you hear I'm here