Nguồn gốc của thiên tài là nguồn gốc của nhiệt huyết.

Benjamin Disraeli

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Silent Night
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Lời nhạc Destiny's Child: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Silent night, holy night!
All is calm, all is bright.
Round yon Virgin, Mother and Child.
Holy infant so tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
 
Christ, Christ the Savior is born!
Christ, Christ the Savior is born.