Có tiền và có những thứ tiền có thể mua được là điều tốt, tuy nhiên, đôi khi cũng nên xem lại và đảm bảo rằng mình không mất những thứ mà tiền không mua được.

George Horace Lorimer

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Shy Guy
Sáng tác:
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/pghtml/web/motsach/lyrics/lyrics_content_body.php on line 26
Ca sĩ: Diana King
Lời nhạc Diana King: epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I don't want no fly guy
I just want a shy guy
Oh lord have mercy mercy mercy
Di man dem in a di party party party
Di ole a dem look sexy sexy sexy
Watch dem just a
Follow me follow me follow me
Everyweh me go di man dem a rush me
Yes a whole eep a pretty boy wah fi love me
A me dem love yes a me dem love
True them know me sweet and me sexy
Everywhere me go me say me ever ready
A me dem love yes a me dem love
But I don't want somebody
Who's loving everybody
I need a shy guy
He's the kinda guy who'll only be mine
Chorus:oh lord have mercy mercy mercy
Di man dem in a di party party party
Di ole a dem look sexy sexy sexy
Watch dem just a
Follow me follow me follow me
Have mercy mercy mercy
But none a dem no move me move me move me
Shy guy a weh me wanty wanty wanty
Only him can make me irie irie irie
Roughneck man me no want none a dem
Beat up me body lick off me head top
Me no want none a dat
Me no want none a dat
Big things a gwaan fi all di shy man dem
Wat to be my love and wat to be my friend
Till the very end till the very end
But I don't want somebody
Who's loving everybody
I need a shy guy he's the kinda guy
Who'll only be mine
Oh lord have mercy mercy mercy
Di man dem in a di party party party
Di ole a dem look sexy sexy sexy
Watch dem just a
Follow me follow me follow me
Have mercy mercy mercy
But none a dem no move me move me move me
Shy guy a weh me wanty wanty wanty
Only him can make me irie irie irie
Have mercy mercy mercy mercy mercy come on
But I don't want somebody
Who's loving everybody
I need a shy guy
He's the kinda guy who'll only be mine
Oh lord have mercy mercy mercy
Di man dem in a di party party party
Di ole a dem look sexy sexy sexy
Watch dem just a
Follow me follow me follow me
Have mercy mercy mercy
But none a dem no move me move me move me
Shy guy a weh me wanty wanty wanty
Only him can make me irie irie irie
Shy guy shy guy shy guy