We are too civil to books. For a few golden sentences we will turn over and actually read a volume of four or five hundred pages.

Ralph Waldo Emerson

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
 
 
 
Sha La La
Lời nhạc : epub ePub PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bước sánh bước
Ta tung tăng
Bên muôn hoa
Mình cùng vui dạo phố
 
Dưới ánh nắng
Em sinh tươi
Anh yêu ơi
Em thấy anh đang tươi cười
 
Có tiếng hát
Ta rong chơi
Đi nơi nơi
Cūng tīm chân trời mới
 
Có khúc hát
Sha la la
Thực tuyệt vời
Mình thấy luôn luôn yêu đời
 
Cùng vang lên
Sha la la
Có tiếng hát em vui cùng nay
 
Sha la la
Có tiếng hát cho em riêng người
Cùng vui lên
Sha la la
 
Sẽ mãi mãi em yêu người thôi
Ố ố ồ sha la la
Sha la la mãi luôn yêu người
 
(ĐK)
 
Bước sánh bước
Ta tung tăng
Bên muôn hoa
Mình cùng vui dạo phố
 
Dưới ánh nắng
Em xinh tươi
Anh yêu ơi
Em thấy anh đang tươi cười
 
Có tiếng hát
Ta rong chơi
Đi nơi nơi
Cūng tīm chân trời mới
 
Có khúc hát
Sha la la
Thực tuyệt vời
Mình thấy luôn luôn yêu đời
 
Cùng vang lên
Sha la la
Có tiếng hát em vui cùng nay
 
Sha la la
Có tiếng hát cho em riêng người
 
Cùng vui lên
Sha la la
 
Sẽ mãi mãi em yêu người thôi
Ố ố ồ sha la la
Sha la la mãi luôn yêu đời
 
o - O - o
o - O - o
o - O - o
o - O - o
o - O - o
o - O - o
o - O - o
o - O - o
**
Shalala Lala
(Vengaboys)
 
There's a boy in my mind
And he knows I am thinking of him
All my way through the day
And the night the stars shine above me
He's been gone for sum time
But i know i truley love him
And iam singing a song hoping
He'll be back when he hears it
 
My heart goes shalalalala
Shalala in the morning
Shalalalala shalala in the sunshine
Shalalalala shalala in the evening
Shalalalala shalalalala just for you!
 
If your lucks gone away
Just like mine you feel like crying
Sing along maybe once
Maybe twice lets try it together
Sum sweet day no one knows
You'll return and you'll be happy
Shouting sweet in a song
Listen to your heart it is singing
Shalalalala just for you!